h

SUCCES in de strijd tegen houtige biomassa en voor echt duurzame oplossingen!

20 juni 2020

SUCCES in de strijd tegen houtige biomassa en voor echt duurzame oplossingen!

Foto: SP

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Almere unaniem in met de SP motie om houtige biomassacentrales in de toekomst uit te sluiten in de RES (Regionale Energie Strategie) en het lokale Almeerse energiebeleid. Dit is een stevig signaal richting het stadsbestuur, de provincie Flevoland en bedrijven als Vattenfall.

Zelfs partijen als CDA en VVD die landelijk zweren bij houtige biomassa steunden in Almere onze motie. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders aangezien iedereen met gezond verstand ondertussen snapt dat er niks duurzaam is aan houtige biomassa centrales. Het gebruik van dergelijke centrales leidt tot uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen dat volgens het RIVM een bedreiging voor de volksgezondheid vormt, meer CO2 uitstoot dan verbranding van kolen en gas en grootschalige houtkap in Nederland, maar ook in landen als Rusland, Estland en de VS, waar lokale bewoners vaak op grote schaal uitgebuit worden. Volgens de SP en dus ook de voltallige Almeerse gemeenteraad pure schijnduurzaamheid en greenwashing. Nu dat onze motie is aangenomen is er geen ruimte meer voor nieuwe houtige biomassa centrales in Almere en zijn we ook een stap dichter bij een complete provincie waar geen ruimte is voor nieuwe biomassacentrales.

Tevens stemde de gemeenteraad massaal (33 stemmen voor) voor onze motie, die mede ingediend werd door D66, PvdD en CU, om het koppelen van het saneren van 1800 asbestdaken in Almere aan het verduurzamen van daken door de oude asbestdaken te vervangen door geïsoleerde daken met zonnepanelen te stimuleren en een plaats te geven binnen het lokale Almeerse Energiebeleid en in de Regionale Energiestrategie. De motie draagt het stadsbestuur ook op om de provincie te vragen de subsidie hiervoor te verlengen. Iets waar SP wethouder van Lelystad John van den Heuvel zich ook hard voor maakt. Zo verwijderen we kankerverwekkend asbest uit de leefomgeving, hoeven er minder lelijke zonneparken op land geplaatst te worden, wordt de energietransitie op gang geholpen en besparen eigenaren van deze vervangen daken bakken met geld.

Echte duurzaamheid en echte klimaatrechtvaardigheid dus!

Almere DEZE WEEK en 1Almere schreven er de volgende artikelen over:

https://almeredezeweek.nl/article/details/raad-weert-houtige-biomassacentrales?fbclid=IwAR1xWKuf3GIVUsIg2GuRHI_-4F-QVVnRp64Xr9BGMyVg4njjEys4TDMqiC0

https://www.1almere.nl/2020/06/22/sp-succes-in-de-strijd-tegen-houtige-biomassa/

Reacties

En nu deze motie door elke SP-fractie in elke gemeenteraad en alle provinciale staten indienen!

En Particuliere houtstook? Hoe staat u hier tegenover? Het IBO luchtkwaliteit rapport in opdracht van de rijksoverheid medio mei 2019 geeft aan dat daar 44% gezondheidswinst te behalen valt.

Goed gedaan , nu zorgen dat ook de rest van Nederland deze acties ook doorvoert. Alle houtige biomassacentrales sluiten en nieuwbouw stoppen en slopen.

Reactie toevoegen

U bent hier