h

De strijd tegen racisme, discriminatie en alle vormen van ongelijkheid

22 juni 2020

De strijd tegen racisme, discriminatie en alle vormen van ongelijkheid

Foto: SP Almere

Een week geleden, op zondag 14 juni, vond er een bijzonder moment voor Almere plaats. Zo’n 3000 mensen kwamen bijeen in het mooie Lumièrepark om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie tijdens het Black Lives Matter protest. Nooit eerder kwamen zoveel mensen hiervoor bijeen in onze stad. Ook onze fractie-assistent Eibert Draisma en organisatiesecretaris Jerney Wijnand waren hierbij aanwezig. Wij als SP Almere vinden het belangrijk dat mensen zich waar of wanneer dan ook durven uit te spreken tegen racisme en discriminatie.

Net als de rest van de wereld zijn wij enorm geschrokken van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld – en zich nog steeds afspelen – in de Verenigde Staten. Het politiegeweld wat gebruikt wordt tegen de zwarte bevolking is inhumaan en moet stoppen. Onder geen enkele omstandigheid mag iemand om zijn of haar huidskleur anders behandeld worden. Laat staan dat iemand vanwege zijn of haar huidskleur komt te overlijden.

Ook in Nederland vinden racisme en discriminatie nog steeds dagelijks plaats. Mensen worden anders behandeld vanwege hun huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap, etc. Anno 2020 zou men verwachten dat dit in een land als Nederland niet meer het geval is. Helaas is dit de realiteit. Juist daarom is het zo ontzettend belangrijk om ons hier tegen te blijven verzetten, om bewustzijn te creëren, en belangrijker nog: het bij de bron aanpakken.

Het huidige systeem waarin wij leven, de kapitalistische maatschappij, is er een die gebouwd is op ongelijkheid. Dit systeem kan blijven bestaan door de constructie waarin er sprake is van een “onderdrukker” en de “onderdrukte”. Dit gaat hand in hand samen met racisme. Want ook bij racisme is er sprake van twee groepen: zij die worden gezien als “superieur” en zij die worden bestempeld als “inferieur”. Daarnaast zorgt racisme, maar ook discriminatie, voor de legitimatie bij het onderdrukken van de “mindere” groep. Mensen van een bepaalde afkomst, huidskleur of seksuele geaardheid zouden dan minder recht hebben op bepaalde voorzieningen of kansen. Op deze manier wordt verdeeldheid gecreëerd. Het kapitalistische systeem gebruikt racisme en discriminatie dan ook als middel om mensen te verdelen en ze daaropvolgend te kunnen domineren. De elite weet dat als het volk – in al zijn soorten, vormen en kleuren – zich zou verenigen, de gevestigde orde zoals wij die kennen niet lang meer stand zal houden. Daarom zijn constructies als racisme en discriminatie ook ontstaan om de onderdrukking van bepaalde groepen te legitimeren. We worden als mensen uit elkaar gedreven en zijn geprogrammeerd om elkaar als vijanden te zien. Dit alles om ons af te leiden van de échte vijand: het huidige systeem en de algemene ongelijkheid die het met zich meebrengt.

Wij zullen ons daarom blijven uitspreken tegen racisme, discriminatie, en elke andere vorm van ongelijkheid. Als SP staan we namelijk voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Tegelijkertijd zullen we de strijd tegen het kapitalisme blijven voeren die deze vormen van ongelijkheid in stand houden. Samen staan we sterker.

Reactie toevoegen

U bent hier