h

Staking buschauffeurs

16 juni 2018

Staking buschauffeurs

Foto: SP ALMERE
De  raadsleden en verantwoordelijk wethouder Jan Hoek was ook uitgenodigd en was zo sportief om ook te komen. Hij is gevraagd  of vanuit de gemeente, als opdrachtgever van deze gegunde concessie aan keolis, niet enige actie zou moeten worden genomen in dit CAO conflict. De wethouder gaf als antwoordt dat het een zaak is tussen werkgever en werknemer en de gemeente(raad) daar geen partij in is. 
 
Het raadslid Ton van den Berg van de SP Almere, die nog aangaf dat in het bestek is opgenomen dat er sprake moet zijn van nakomen CAO en goed werkgeverschap. Hier kan de gemeente als opdrachtgever controleren of er echt sprake is van goed werkgeverschap. Je mag je afvragen of dit wel zo is nu rijtijden en (plas)pauzes sterk onder druk staan. Verder moeten steeds minder chauffeurs steeds meer werk doen (extra) werken op vrije dagen is meer en meer aan de orde. De werkdruk loopt steeds verder op en is de grootste ziekmaker. Ook de sociale en verkeers onveiligheid is daar steeds meer een gevolg van.
HIER ONTBREEKT DUS GOED WERKGEVERSCHAP!!
Dus is de gemeenteraad als opdrachtgever wel degelijk in positie om de vervoerder kritisch te vragen naar hun prestaties en uitvoering van de gegunde concessie 
De wethouder luisterde ook aandachtig mee dus dit zal nog wel aan de orde komen in het College en de gemeenteraad.

Foto: SP ALMERE
Foto: SP ALMERE
Foto: SP ALMERE

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier