h

Groep thuiszittende kinderen in Almere veel te groot

7 maart 2018

Groep thuiszittende kinderen in Almere veel te groot

Op zondag 11 maart a.s. om 20.00 uur op NPO Radio 1, volgt een uitzending over de zogenaamde “thuiszitters”, kinderen die om diverse redenen niet naar school kunnen of mogen.

Er komen diverse sprekers aan het woord, waaronder Janine Scherpenberg (ervaringsdeskundige), Ans DeSumma-Kreelekamp, raadslid SP met Onderwijs in haar portefeuille en nog een aantal ouders van thuiszittende kinderen.

Wat de SP betreft is de groep thuiszittende kinderen in Almere veel te groot. Er dient door de gemeente serieus te worden ingezet op het terugdringen van het aantal thuiszitters.

Puur door de wijze waarop de groep als “thuiszitter” wordt bestempeld, ontstaat er een scheef beeld. Sommige kinderen staan helemaal niet geregistreerd, sommige kinderen moeten dan maar met toestemming van de overheid thuisblijven en zo zijn er nog een aantal redenen waarom kinderen niet naar school kunnen of mogen.

Volgens de SP vallen alle kinderen onder de leerplichtwet. Het is namelijk goed voor kinderen om naar school te gaan en onder leeftijdsgenoten te verkeren. Kinderen die langdurig thuiszitten, raken vereenzaamd en vinden het steeds moeilijker om sociale contacten te leggen en te onderhouden en dan hebben we het nog niet eens over de leerachterstand die ze oplopen en waardoor hun kansen om het later in de maatschappij te redden, steeds kleiner worden.

Met andere woorden: Dring het aantal thuiszitters – geregistreerd of ongeregistreerd – zo snel mogelijk terug.

De SP laat zich horen op 11 maart a.s., luistert u mee?

Reactie toevoegen

U bent hier