h

Zorgstelsel, Weet U dat ......

20 januari 2016

Zorgstelsel, Weet U dat ......

Het zorgstelsel de afgelopen tien jaar vooral de lasten heeft verschoven naar burgers, zo ontdekte Follow the Money tijdens een kritische beschouwing van de CBS-cijfers over de verdeling van de zorglasten.

Waar betaalbaarheid van de zorg ooit een van de belangrijkste argumenten was om het stelsel deels te privatiseren, zijn de zorgkosten sindsdien fors gestegen. Maar waar het bijna nooit over gaat bij het debat over zorgkosten is wie ze uiteindelijk draagt. Follow the Money ontdekte tijdens een zoektocht naar de verdeling van zorglasten dat de kosten sinds de invoering van het stelsel in ongekende, en tot nog toe onbekende, mate zijn verschoven naar de burger.

Uit het onderzoek blijkt dat ten opzichte van de 'ziekenfondstijd', de burgers bijna 8% extra van de zorglasten dragen. In 2004 kwam nog 46,6% ten laste van de burger, in 2012 was dit 54,2%. Dat is een stijging van van ruim 16%. Tel daarbij op dat die zorglasten in 2012 maar liefst anderhalf maal zo hoog waren als in 2004. Een grotere 'kostentaart' dus, waarvan de burger ook nog een veel groter stuk moet zien te verteren.

De grote winnaars van het stelsel zijn de werkgevers. Van het werkgeversaandeel van 23,5% in 2004 is nu nog 16% over. De werkgevers zijn zelfs in totaal 400 miljoen € goedkoper uit dan in 2004. De overheid betaalt ook minder. De overheidsbijdrage aan de zorgkosten daalde van 27,3% naar 24,6%.

Het wordt hoog tijd dat het alternatief van de SP, de publieke basisverzekering, realiteit wordt!

https://www.sp.nl/publiekebasisverzekering#rekenaf-zorgverz-statement-form

Het hele artikel is te vinden op: http://www.ftm.nl/exclusive/het-geheim-van-het-zorgstelsel-hoe-de-kosten-ongemerkt-naar-de-burger-werden-verschoven/

NB. Recentere cijfers over de jaren 2013 en 2014 zijn nog niet gepubliceerd, mogelijk dat het CBS deze dit jaar publiceert.

Reactie toevoegen

U bent hier