h

De gevolgen van de Participatiewet voor U

2 november 2015

De gevolgen van de Participatiewet voor U

Foto: E. Prins / SP ALMERE

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand(WWB). Bijstandsgerechtigden hebben hierdoor te maken met nieuwe bijstandsregels.

We noemen hieronder de wijzigingen:

1. Gelijke arbeidsverplichtingen met verzwaarde maatregelen.

U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden. En bereid zijn om voor het werk maximaal drie uur per dag te reizen. Gemeenten moeten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze verplichting!

2. Lagere bijstand bij delen woonkosten.

U krijgt een lagere bijstandsuitkering als u uw woonkosten kunt delen met een huisgenoot van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm.

3. Tegenprestatie bijstandsgerechtigden.

U moet een tegenprestatie leveren voor uw bijstandsuitkering. Gemeenten moeten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie zij vragen voor bijstand. De inhoud, omvang en duur moeten duidelijk zijn. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang.

4. Minder bijstand bij zeer ernstig wangedrag.

Uw uitkering wordt verlaagd als u zich ernstig misdraagt tegen een gemeentelijke ambtenaar. Bijvoorbeeld schoppen, slaan of duwen van iemand. Of het toebrengen van schade aan een gebouw.

5. Individuele inkomenstoeslag.

Hebt u een langdurigheidstoeslag, dan krijgt u een individuele inkomenstoeslag. Deze is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder uitzicht op verbetering. Gemeenten mogen bepalen wat de hoogte van die toeslag is en wat zij verstaan onder langdurig en laag inkomen.

6. Toeslag alleenstaande ouders.

Alleenstaande ouders vallen in een lagere bijstandsnorm. Wel krijgen zij extra kindgebonden budget.

7. Taaleis bijstandsgerechtigden.

Vanaf 1 januari 2016 moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Hiermee is de kans op betaald werk groter. Als u niet bereid bent om u in te spannen de taal te leren, wordt uw uitkering verlaagd.

Mocht u op een of meer van deze onderwerpen vragen of opmerkingen hebben.

Of wellicht problemen met de uitkeringsinstantie, meldt het dan aan het

Meldpunt van De SP Almere:

almere@sp.nl.

of

Sianne Smits, afdelingsvoorzitter en Hulpdienst SP Almere, tel.nr. 06-83804443

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier