h

Gemeente Begroting: de SP laat van zich horen

21 november 2014

Gemeente Begroting: de SP laat van zich horen

Afgelopen weken stond de gemeentebegroting weer vol in de belangstelling tijdens de raadsvergaderingen. In de begroting vertelt het college wat de plannen zijn voor 2015 en hoe deze betaald worden.

De eerst klap die we te horen kregen, was de enorme afboeking van 100 miljoen in de begroting, want er wordt veel te weinig grond verkocht. Dit is natuurlijk vooral veroorzaakt, doordat de landelijke regering die alles kapot bezuinigd heeft. Wat er voor zorgt dat de economie op zijn gat ligt en er bijna geen huis meer wordt gebouwd.

Waar de SP in deze begroting zich natuurlijk ernstig zorgen over maakt, zijn uiteraard de sociale taken die de landelijke overheid over de schutting kiepert naar de gemeente, met daar als sausje overheen nog een enorme bezuiniging van tientallen procenten. Wat gaat dat betekenen voor de mensen die thuiszorg nodig hebben; gezinnen die met jeugdzorg te maken hebben en mensen met een beperking die straks niet meer kunnen rekenen op een beschermde werkplek?

Op onze vraag of er, als voorzorg, een flinke reservering in de begroting kan worden ingeboekt voor mogelijke tegenvallers (want er is nog heel veel onzeker en onduidelijk), kregen we te horen dat dit niet nodig is. Amper 3 miljoen reserveren vindt dit college al voldoende. De SP wil absoluut niet dat er mensen tussen wal en schip vallen! In Arnhem (waar de SP wel in het college zit) wordt bijvoorbeeld het eerste jaar al 15 miljoen in een sociaal noodfonds gereserveerd en in Amsterdam (ook de SP in het college) 62 miljoen! Daar is in Almere geen kruid tegen gewassen.

De SP heeft daarom een aantal moties ingediend om er voor te zorgen dat een aantal basis voorzieningen zoveel mogelijk behouden blijven.
- De huishoudelijke hulp moet een maatwerkvoorziening blijven en geen algemene voorziening die de mensen zelf moeten betalen. Er is eerder een raadsvoorstel aanvaard waarin gewaarborgd is dat de raad beslist over de voorstellen met betrekking tot de nieuwe algemene voorziening. Dit was voor ons aanleiding om onze motie in te trekken en het voorstel van het college af te wachten. Mocht het nodig zijn, dan wordt de motie gewoon opnieuw ingediend 

- Er moet voldoende geld in het woonlastenfonds komen om mensen die in een relatief heel duur huurhuis wonen gedeeltelijk te kunnen compenseren.

 -Het voedselloket moet een fatsoenlijke bijdrage krijgt vanuit de gemeente. Over deze laatste 2 zaken heeft het college een toezegging gedaan. De SP zal scherp in de gaten houden of die worden uitgevoerd.

Om aan te geven hoe zielig dit college opereert en hoeveel men nog steeds gelooft in prestigeprojecten heeft de SP ook nog een motie ingediend om de “hanging baskets” (bloembakken) in het stadshart te behouden. Almere wil namelijk wel de grootse Wereldtentoonstelling “Floriade” organiseren in 2022 , maar de “hanging baskets” in het stadscentrum worden wegbezuinigd. Hoe sneu kun je het maken!? Het college gaf de toezegging dat de baskets komend jaar in ieder geval blijven hangen!

Met een aantal andere partijen werd een motie ingediend om de bezuiniging op Corrossia terug te draaien waarbij de dekking uit het cultuurfonds wordt gehaald. Deze motie is aangenomen.

De motie van o.a. de SP om de bezuinigingen op de bibliotheek terug te draaien, een instelling waar veel Almeerders met genoegen gebruik van maken, is aangenomen.

De motie die we hebben ingediend om geld vrij te maken voor het aanleggen van voetbalvelden in Almere Poort, heeft het helaas niet gehaald. De wethouder heeft wel aangegeven met de initiatiefnemers om de tafel te gaan, dus we houden hoop in Poort.

Reactie toevoegen

U bent hier