h

NUON en Gemeente door rechter om tafel

23 maart 2013

NUON en Gemeente door rechter om tafel

 

De rechter heeft de NUON en gemeente Almere opgedragen om rond de tafel te gaan zitten om samen een poging te doen uit te tarieven voor de stadsverwarming te komen. Het resultaat moet dan bij de volgende zitting, die eind april 2013 op de planning staat, duidelijk zijn. Daar is momenteel het wachten op.

Waar ging het ook al weer over?
Er is afgesproken dat huishoudens in Almere die zijn aangesloten op stadsverwarming, nooit meer zouden betalen dan huishoudens die op het reguliere gasnet zijn aangesloten.

Door de komst van hoogrendementsketels is de verwarming via het gasnet energiezuiniger geworden. Het tarief van de NUON is echter nooit adequaat aangepast. De gemeente vindt dus, namens de eindgebruikers, dat het tarief dat de NUON berekent en al jaren in rekening heeft gebracht te hoog is.

Stukje geschiedenis
In februari 2006 werd in de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het College werd opgedragen om de rechter te vragen of de NUON gerechtigd was de tarieven in Almere voor de stadverwarming vast te stellen zoals de NUON gedaan had.
Dit is inmiddels ruim 7 jaar geleden. Een maand later kwam de SP voor het eerst in de Almeerse gemeenteraad. Mede omdat de indieners van die motie (CU-Christen Unie) toetrad tot het College werd het stil in de gemeenteraad. De SP-fractie heeft toen het stokje van de CU overgenomen door bij het College te blijven aandringen de motie tot uitvoer te brengen. Het heeft toen meer dan een jaar geduurd voordat het bij de rechtbank op de rol stond. Het is een moeilijke materie, maar wij vonden het wel erg lang duren. Na anderhalf jaar kwam de uitspraak: “de gemeente, als dagende partij, werd niet ontvankelijk verklaard, omdat ze geen partij was”.

Mede onder druk van de SP werd uiteindelijk door het College besloten om in hoger beroep te gaan. Dat het een moeilijke, gespecialiseerde materie is, blijkt alleen al uit het feit dat de rechter eerst eind januari van dit jaar een tussenvonnis heeft uitgesproken. Ook het feit dat het College destijds had besloten om het geheel aan de toen op handen zijnde Warmtewet als objectief toetsingsmechanisme te koppelen, was achteraf geen gelukkige, aangezien die Warmtewet zelfs nu nog steeds niet van kracht is en er daarom weinig te toetsen valt.

Hoe gaat het nu verder?
Gelukkig heeft de rechtbank in haar tussenvonnis een opening geschapen. In haar wijsheid heeft die bepaald, dat de gemeente inmiddels wèl als partij is erkend. Terwijl de landelijke energielobby de Warmtewet nog steeds in de onderhandelingsfase heeft weten te houden, heeft de rechter bepaald dat die Warmtewet geen toetssteen meer is. Het speelveld is verkleind tot Almere.

Kortom er zit weer schot in, maar het kan nog wel even duren voordat er witte rook is. De SP zal dit uiteraard nauwlettend blijven volgen.

Wij doen dit samen met de stichting NietMeerDan en verwijzen voor meer gedetailleerde informatie naar hun website www.nietmeerdan.nl.

 

Zie ook:

Reacties

Hopelijk wordt Nuon ook verplicht om bewoners van Stadsverwarming met terug werkend kracht te vergoeden. Graaien heeft Nuon lang genoeg gedaan.

Reactie toevoegen

U bent hier