h

Uitnodiging Expertbijeenkomst voor ervaringsdeskundigen Wmo Almere

11 september 2012

Uitnodiging Expertbijeenkomst voor ervaringsdeskundigen Wmo Almere

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met (tijdelijke) ziekte, beperkingen, eenzaamheid of andere vragen/problemen. In de meeste situaties lossen burgers dit, al of niet met hun omgeving, zelf op. Daarnaast is de gemeente, indien nodig, o.a. via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning.

Om te kijken of de gemeente Almere haar ondersteuningsaanbod Wmo mogelijk beter kan afstemmen op ervaringen en vragen van bewoners is er 2 oktober a.s. een expertbijeenkomst.
Onder andere de volgende vragen komen aan de orde: Hoe wordt het keukentafelgesprek gevoerd, is er aandacht voor de hele gezinssituatie, hoe is de administratieve afhandeling van het PGB. De bedoeling is dat we vanuit de ervaringen tot creatieve oplossingen en voorstellen komen en deze met de gemeente Almere bespreken. In deze bijeenkomst gaat het dus over procedures en wat daarin veranderd of verbeterd zou kunnen worden en dus niet over de zorg zelf.
Bent u ervaringsdeskundige Wmo: meldt u zich dan aan voor deze bijeenkomst.
Bij te veel aanmeldingen maken we een selectie zodat de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd zijn.
Aanmelden kan bij Anne Burgers a.burgers@cmo-flevoland.nl of via 0320 244259.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Breed Overleg achterbanorganisaties Wmo Almere (voorzitter mevrouw Hans van Steenis) in samenwerking met de Wmo-Raad en het landelijke programma Aandacht voor Iedereen.

Datum: 2 oktober 2012
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
(Ontvangst en inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur)
Locatie: Parkhuys Almere
Buñuellaan 1, 1325 PP Almere
Voor: Ervaringsdeskundigen Wmo of hun naasten

U bent hier