h

Duobakken

24 september 2012

Duobakken

duobakken
Ja hoor, het onderwerp was weer op de agenda tijdens de politieke markt van 20 september 2012. De evaluatie van de eerste fase van ‘Mijn afval maakt winst” is rond. U weet dat de SP dit een geweldig project vindt. Wij zijn het helemaal mee eens dat het scheiden van onze afval goed is voor het milieu, dat het in de toekomst voor meer werkgelegenheid zal zorgen, een gunstige prikkel zal geven aan onze economie en dit ook nog eens leidt tot de verlaging van afvalstoffenheffing met ruim € 23,00 per huishouden.

Er is nog steeds ÉÉN maar: de stank, maden en vliegen in de zomermaanden waar vele burgers last van hebben. Volgens berekeningen zal het wekelijkse ophalen van de duobaken in de drie zomermaanden de gemeente 7 ton kosten. De gemeente heeft op dit project 3 miljoen winst gemaakt en een extra financieel voordeel gehad van € 500.000. Als de gemeente ons idee volgt betekent dat 2,8 miljoen winst in plaats van 3,5 miljoen winst.

De meerderheid van de raad voelt weinig voor het wekelijks ophalen van de duobakken in de zomermaanden. Wederom wordt het raadspanel ingezet om de mening van de burgers te pijlen. De SP-fractie verwacht dat de uitkomsten van het raadspanel helaas niks gaat veranderen aan de meningen die de andere partijen in de raad nu hebben. De SP heeft aangekondigd dat zij de uitkomst van het raadspanel afwacht voordat zij bepaalt welke stappen of acties zij zal nemen .

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de wetten van de markt weer boven de gerechtvaardigde wens van de burgers geplaatst zal worden. Ik hoop echter van harte dat de lokale politiek het geduld en de wijsheid heeft om de evenwicht te bewaren tussen financiële winst, milieu en menselijkheid.

U bent hier