h

Laaggeletterdheid

25 juni 2012

Laaggeletterdheid

Saba Sarfraz
U heeft in de afgelopen twee jaar op de SP-site Almere kunnen lezen dat de SP- fractie Almere zich intensief inzet om aandacht te krijgen voor laaggeletterdheid in onze stad. Het lijkt effect te hebben. U kunt de volgende link openen om het positieve nieuws over laaggeletterdheid te lezen.

http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_rp_kolom1-1_elementId/1_3224745

U bent hier