h

Snijden in eigen vlees door de gemeenteraad

29 november 2011

Snijden in eigen vlees door de gemeenteraad

JijIkWij
De SP Almere dient een concreet voorstel in om de raad een percentage van haar raadsvergoeding in te laten leveren. Dit voorstel zal donderdagavond op de politieke markt worden besproken.

In een besluit van het ministerie van binnenlandse zaken staat de hoogte van de vergoedingen voor raads- en commissieleden vastgelegd. Echter, in hetzelfde besluit is er ook een mogelijkheid opgenomen om hier maximaal 20% naar beneden van af te wijken. Voorstellen van de SP in Almere om van deze mogelijkheid gebruik te maken werden tot nu toe steeds afgewimpeld met de argumenten: “het is een redelijke vergoeding” via “het is een salaris en we vragen niemand anders salaris in te leveren” tot “De SP weer met hun symboolpolitiek!”.

In een tijd waar het stadsbestuur op alle terreinen een bezuinigingsopgave van minimaal 10% oplegt kan de gemeenteraad wat de SP betreft niet meer achterblijven en moet nu eindelijk ook in eigen buidel tasten. En dit dan niet door te korten op raadsreizen, personeel van de raadsgriffie of vergaderruimte etc., maar daadwerkelijk door te korten op de vergoeding van de raadsleden zelf. Hoe kunnen we immers verkopen dat een raadslid €2166 opstrijkt voor 20 uur per week, terwijl iemand met een minimumloon voor een volle werkweek €1435 krijgt. Om maar niet te spreken over de uitkeringsgerechtigde die door allerlei beleidsnota's de duimschroeven door de raad krijgt aangedraaid en €877 euro per maand ontvangt.

We hebben alvast wat reacties van de afgelopen besprekingen op een rij gezet, zodat de burgers en kiezers weten wat ze aan de partijen hebben naar aanleiding hiervan.

Peter Duvekot

U bent hier