h

Situatie Reddingsbrigade Almere

10 november 2011

Situatie Reddingsbrigade Almere


Twee weken geleden doken er berichten op dat de reddingsbrigade Almere mogelijk buiten spel gezet zouden worden. De taken zouden veranderen en de Search And Rescue taak verdwijnen.

Vorige week heeft de SP haar zorgen gedeeld en daarop is van de burgemeester de toezegging gekregen om na afronding van de gesprekken, de uitkomsten met de raad te bespreken.

Op dit moment verzorgt de reddingsbrigade de SAR taak en de strandbewaking. De SAR taak kan al niet volledig worden uitgevoerd, door onder andere kapot materieel. Daarover is men nu in overleg.
Mocht de reddingsbrigade zich uitsluitend op evenementen richten en strandbewaking, kan mogelijk volstaan worden met andersoortige vaartuigen.
Dat zullen we begin 2012 te weten komen.

Marcel Hamminga
Fractie SP Almere

U bent hier