h

Op naar een toezichtbedrijf

8 november 2011

Op naar een toezichtbedrijf

Donderdag aanstaande staat de evaluatie van de straatcoaches ter bespreking.
De fractie is van mening dat het werk in de toezichtkant te versnipperd is. Dat zal donderdag ook besproken worden.

Hoe zat het ook alweer. In 2008 is door de gemeenteraad gesproken met toenmalig stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. De aanpak van overlast gevende jongeren was uniek door de aanpak, straatcoaches die overlast constateren en deze jongeren aanspreken op gedrag en bij herhaling zelfs mee naar huis brengen. Door deze aanpak en het betrekken vannde ouders werd deze effectief
Dat beeld had de fractie van de SP toen ook bij de introductie in Almere.

Nu ruim een jaar na het inwerking treden van het concept straatcoaches in Almere, is niet iedereen in de veiligheids- of zorgketen zo enthousiast.
De informatie uitwisseling tussen partijen wordt gemist.
De straatcoaches gaan gericht op de hotspots te werk, maar bijvoorbeeld het doorpakken en achter de voordeur komen, gebeurd niet. Dat gebeurd dan weer door de gezinscoaches.
Intussentijd beginnen wij hetoverzicht een beetje kwijt te raken.

We zullen als fractie van de SP pleitten voor een toezichtbedrijf, waar alle vormen van toezicht onder zijn gebracht. Behalve de politie uiteraard. Zij vallen onder het gezag van de minister.
Te denken valt dan aan toezichthouders van afdelng vergunning, toezicht en handhaving. De toezichthouders van de stichting Veiligheidszorg Almere en ook de straatcoaches.
Dit zorgt voor minder versnippering van het toezicht en een eenduidige informatie uitwisseling en naar onze verwachting efficienter werken.

Marcel Hamminga
Fractie SP Almere

U bent hier