h

Burgerinitiatief: Containers vaker legen (Vervolg)

25 oktober 2011

Burgerinitiatief: Containers vaker legen (Vervolg)


Op 20 oktober stond het onderwerp weer op de agenda van de Politieke Markt.
Het voorstel van de burgers: De duobak wekelijks te legen en de plasticbak en de papierenbak eens in de maand, leek eenvoudig en dé oplossing voor het probleem. Dit zou namelijk betekenen dat er geen extra rit gereden hoeft te worden.

Bij nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit voorstel bleek dat er wekelijks tweemaal zo veel duobakken aangeboden worden als de plastic- en papierbakken. Als de plastic- en papierbakken eens in vier weken opgehaald zouden worden dan zal de aanbiedingspercentage stijgen. Hierdoor zal voor het legen van deze bakken dezelfde capaciteit nodig zijn als bij de duobakken. Kortom: of er eens per twee weken de plastic- en papierbakken worden geleegd of eens in de vier weken: de ophaalcapaciteit blijft dezelfde. Hierdoor zouden de kosten fors stijgen in plaats van – wat ook wij verwacht hadden – gelijkblijven.

Het scheiden van het afval,zoals dat nu plaatsvindt in Almere levert de gemeente 2,3 miljoen winst op. Van deze winst zal in het begrotingsvoorstel zoals dit nu aan de raad voorligt, ieder huishouden terugkrijgen. Deze €30,- kan echter ook ingezet worden om het ophalen van afval te verbeteren. De SP heeft daarom de volgende twee opties aangekaart:

1. In de maanden mei tot en met augustus de duobakken wekelijks legen. In de warme maanden hebben de burgers de meeste last van stank, vliegjes en maden (hoewel deze optie nog geen oplossing biedt aan de te volle duobakken). Dit betekent volgens de gemeenteambtenaar €420.000 extra kosten. Als we dit bedrag verdelen over de 60.000 huishoudens in Almere betekent dit € 7,- per huishouden.

2. De duobakken weer wekelijks ophalen (het “oude beleid”). Dit kost per huishouden het gehele bedrag van € 30,-

De SP vindt dat de keuze bij de burgers moet liggen of zij bereid zijn € 7,- minder te ontvangen van € 30,- OF zelfs het gehele bedrag van € 30,- in te leveren om weer terug te schakelen naar het oude beleid.
Om te weten wat de burgers willen, wordt het raadspanel en de blog van mevrouw Van Modem ingezet.
Tot slot: De SP vindt het milieu zeer belangrijk. Het zou nog veel effectiever zijn als alle overheden zich inzetten om druk uit te oefenen op alle bedrijven om minder verpakkingsmaterialen en minder reclamematerialen te gebruiken zodat de burgers voldoende zouden hebben aan één duobak voor plastic en papier die door het goed scheiden eens per 6 weken geleegd hoeft te worden. Dat bespaart de gemeente nog veel meer kosten!

U bent hier