h

SP verkoopt aandelen ! Doe je mee?

12 december 2010

SP verkoopt aandelen ! Doe je mee?

Zoals je weet komen de verkiezingen voor de Provinciale Staten eraan, in maart 2011. Superbelangrijke verkiezingen, omdat je met je stem ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt – zij het op een indirecte manier.

De SP moet in Flevoland dus om meerdere redenen flink aan de bak!

Veel SP-leden zetten zich al actief in. In weer en wind. Door te folderen, de Tribunes rond te brengen of door een marktkraam te ‘bemensen’. Zij hebben dus al een ‘aandeel’.

Maar er is ook geld nodig. Om regionale reclame spotjes uit te zenden, om advertenties te plaatsen, om zaaltjes te huren. Om dit te kunnen betalen geeft SP Flevoland Tomaat-aandelen uit. Van 5, 10, 20, 50 of 100 Euro en elk tussenliggend bedrag is natuurlijk ook mogelijk.

Gaat een knallende verkiezingsuitslag voor de SP je aan het hart? En wil je dit ook financieel steunen? Koop dan een Tomaat-aandeel! Uiteraard: ‘zonder winstoogmerk’ en ook dividend wordt niet uitgekeerd!

De Tomaat-aandelen zijn te verkrijgen door overmaking van 5, 10, 20, 50 of 100 Euro of combinaties hiervan op rekeningnummer 4219011 onder vermelding van ‘Tomaat’. Vergeet je naam en adres niet!

Je ontvangt een echt aandelencertificaat, met ondertekening van Emile Roemer en Jan Marijnissen.

U bent hier