h

Grondbeleid in Almere

12 december 2010

Grondbeleid in Almere

grondbeleid
De afgelopen drie weken hebben in het teken gestaan van het meerjaren perspectief grondbeleid in Almere. Omdat deze bijeenkomsten over de financiën van het grondbedrijf gaan en daarmee de onderhandelingspositie van de gemeente, zijn deze bijeenkomsten besloten en met geheimhouding. Maar toch willen we een paar opmerkelijke zaken de revue laten passeren.

In het grondbeleid van Almere worden de gemaakte kosten en de verwachte winsten over een meerjaren perspectief inzichtelijk gemaakt. Nu is bij grondbeleid niet alles zeker. Zoals de verwachte verkoop van woningen en bedrijventerreinen. Daarop wordt een scenario bedacht.
Het college gaat nog uit van een ambitieus scenario. Wij denken als fractie dat er een minder ambitieus scenario werkelijkheid zal worden. Voor dat minder ambitieuze scenario zal meer geld in reserve gehouden moeten worden. En voor dat geld moet nog flink gespaard en bezuinigd worden. Zonder inhoudelijk op de risicos in te gaan, kan ik wel vertellen dat de kustzone van Almere Haven een steen om de nek van de gemeente gaat worden. Er zijn nu diverse slimme ambtenaren bezig met het bedenken van verschillende listen. Begin volgend jaar zal de wethouder naar buiten komen met het plan en oplossingen voor de problemen waar men nu tegenaan loopt.

Verder is het logistiek centrum aan de Stichtsekant besproken. Nu is de werkelijkheid zo dat in Lelystad in samenwerking met het havenbedrijf van Amsterdam, een groot buitendijks logistiek centrum met overslagfaciliteit voor de binnenvaart gaat komen. Daarmee is onze zorg dat een overslaghaven aan de Stichtsekant een slechte concurrentiepositie gaat krijgen. Die zorg wordt door de wethouder economische zaken gedeeld. Ook hier geldt dat begin 2011 een voorstel richting de raad komt, voor wellicht een betere locatie.

Dan hebben we nog een financieel probleem bij het Meridiaanpark in Almere Buiten. De ontwikkeling van dat gebied gaat de gemeente 4,9 miljoen euro kosten. Het gebied levert niets op. Bij de besluitvorming over dat gebied heeft de SP al eerder tegen gestemd. Het aantal woningen in wel segment is onduidelijk, het geld is er niet en de vraag naar appartementen blijft achter. Daarvoor hebben wij bij de bespreking een amendement (wijziging van het besluit) aangekondigd om het plan in de ijskast te zetten. Samen met Leefbaar Almere zullen we dit amendement indienen. De planvorming heeft de gemeente nog niet veel geld gekost.
Het voorstel betekent dat een goed plan niet verdampt en dat bij een aantrekkende vraag naar appartementen dit plan wederom uit de ijskast kan. Ook hier geldt: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
We houden u op de hoogte.

Marcel Hamminga
Fractie assistent SP Almere

U bent hier