h

10% minder vergoeding van de raadsleden en fractieassistenten

12 december 2010

10% minder vergoeding van de raadsleden en fractieassistenten

SabaSarfraz
De SP fractie Almere heeft n.a.v. najaarsnota een motie ingediend hierin pleiten zij voor een 10% korting op de vergoedingen van de raadsleden en fractie-assistenten. De SP fractie heeft op 2 december 2010 hierover een kort debat met de raadsleden gehad.

De laatste weken hebben de raadsleden veel gepraat over de bezuinigingen en bij wie welke rekening gelegd moet worden. Deze vraag kunnen wij ook aan onszelf stellen, wat dragen wij – als raad - zelf bij? Een moeilijke maar wel belangrijke keuze.
De noodzaak om 10% procent in te leveren van de raadsvergoeding van de raadsleden en fractie assistenten is groter dan ooit. Wij kunnen en mogen hierover zelf beslissen, die ruimte hebben we.
Ik heb mijzelf de vraaggesteld, waarom zouden wij dit moeten doen?
· Niet alleen de woorden maar ook de daden. Als wij 10% op de raadsvergoeding besparen, komt dit per jaar overeen bijvoorbeeld met 11 jaar subsidie voor de voedselbank of 3 mensen die voor de gemeente kunnen blijven werken en waarvoor de gemeente dus geen bijstand hoeft te betalen.
· Gelijke monniken, gelijke kappen: Alle portefeuilles moeten 10% procent bezuinigen waarom zouden wij dat niet ook doen.
Het college heeft in haar reactie op deze motie laten weten dat wij als raad zelf kunnen beslissen over onze eigen raadsvergoeding, maar dat de hoogte van de salarissen van de wethouders zijn door het Rijk bepaald. Hierdoor kan het college deze niet beïnvloeden. De SP fractie wil daarom met deze motie het college verzoeken om bij de eerstvolgende mogelijkheid bijvoorbeeld in de volgende periode of bij vervanging van een wethouder een manier te vinden om de besparing mogelijk te maken. Dit is namelijk in sommige andere gemeentes wel mogelijk gemaakt.
De SP fractie gelooft dat Je in de raad bent vanwege jouw idealisme om zaken anders en beter te kunnen regelen voor je stad en je stadsgenoten. Als raadslid bekleed je een ere maar wel een nevenfunctie, meesten van ons hebben een baan hiernaast.
Op PVV na hebben alle andere politiek partijen tegen de motie gestemd. De SP-fractie waardeert echter de handreiking van de VVD om samen met de SP te kijken hoe de overige kosten van de raad naar beneden gebracht kunnen worden.
Met het afwijzen van deze motie is bewezen dat de meeste fracties het pluche wel erg comfortabel vinden zitten. En dat terwijl veel van onze stadsgenoten als gevolg van de bezuinigingen en verhogingen van belastingen straks nauwelijks genoeg inkomsten hebben om op een houten krukje te kunnen zitten.

U bent hier