h

Spoeddebat over afsluitbeleid NUON.

18 december 2009

Spoeddebat over afsluitbeleid NUON.

Donderdagavond 17 december heeft nog net voor het kerstreces een spoeddebat op verzoek van de SP plaatsgevonden. De reden hiervoor was het aanmelden van 121 gezinnen voor de schuldhulpverlening en het signaal dat mensen in deze koude tijden afgesloten werden van de stadsverwarming.

Aanleiding voor het spoeddebat is een raadsbrief van het college van B en W, die op 11 december aan de raad is verstuurd. Deze brief bevatte de opmerking dat geheel tegen de afspraken van de gemeente in, de NUON 121 gezinnen heeft aangemeld bij de schuldhulpverleningsinstantie van de gemeente. Tevens werd de fractie verrast met mails over het afsluiten van de stadsverwarming voor een deel van deze gezinnen.
Dat was voor de fractie voldoende om een spoeddebat aan te vragen, zeker gelet op de koude periode en het kerstreces tot 7 januari.
Wij wilden in dat debat duidelijkheid krijgen over de status van het afsluiten, wat de wethouder richting NUON gaat ondernemen als dit waar mocht blijken te zijn en wat de gevolgen zijn voor het budget bureau Almere, die de schuldhulpverlening regelt.

Het debat bleek achteraf geen tegenstelling te hebben. De wethouder was ook onaangenaam verrast over deze kennelijke handelswijze. De wethouder heeft de afspraak gemaakt dat in koude perioden geen gezinnen worden afgesloten.

De wethouder zegde toe om dinsdag met de NUON in gesprek te gaan over de signalen van afsluiten. Verder zal een brief richting de NUON gaan over de aanmelding van 121 gezinnen. De wachtlijsten voor het budget bureau zijn weggewerkt, maar met deze massale aanmelding zouden er weer wachtlijsten ontstaan.

Wordt het niet tijd voor een gemeentelijke nutsvoorziening? Je zou bijna denken van wel.


U bent hier