h

“Stel een daad en toon je moed”

12 december 2008

“Stel een daad en toon je moed”

“Blijf niet mokkend aan de kant staan.
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet”

Zo luidde de tekst van Karel Glastra van Loon in het verkiezingslied Een mens is meer, van de SP.
Als fractie van de gemeenteraad hebben wij op 11 december 2008, geprobeerd alle gemeenteraadsleden een daad te laten stellen. Dat is niet gelukt. Naast de SP, D66 en VSP, wil geen enkele andere fractie een tijdelijke overslagfaciliteit op korte termijn.

Even een korte terugblik;
Wij zijn al vanaf november 2007 bezig om het onderwerp bespreekbaar te krijgen in de politieke markt.
Na de eerste presentatie waren alle fracties enthousiast.

Er lag immers een TNO studie onder ons voorstel, waarin werd gesteld dat de binnenvaart voor het milieu en terugdringen van files een uitstekend wapen is.
Daarop kwam in februari het college met een rapport over de Almeerse situatie. Daarin stond in het kort, dat er drie lokaties geschikt zijn om een overslagfaciliteit te beginnen.

Dat om duidelijke redenen het college koos voor de lokatie Stichtse kant en dat er zo snel mogelijk gestart zou worden met een tijdelijke locatie.

Dat zou vooral door marktpartijen ontwikkeld moeten worden. In het rapport staat ook, dat voor de lokatie Stichtsekant de besluitvorming heel lastig zal zijn.
De wethouder beloofde de raad om voor de zomervakantie 2008 naar de raad te komen met een businesscase (mooi woord voor studie op de lokatie).
Dat is niet gelukt en pas in september 2008 is een raadsbrief verstuurd.
Ik zal hier later nog even op terugkomen.

Net voor de zomervakantie zijn door de gehele raad de Almere Principles aangenomen. Deze principles zijn voor veel geld bedacht door McDonough in samenwerking met Adri Duivesteijn. Deze principles luiden;


De Almere Principles
Voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030

Koester Diversiteit
Verbind plaats en context
Combineer stad en natuur
Anticipeer op verandering
Blijf innoveren
Ontwerp gezonde systemen
Mensen maken de stad

“De woorden van de Almere Principles zullen tot leven komen en betekenis krijgen door menselijk handelen, en door ze op elk niveau als beginsel te nemen van ieder ontwerp voor de stad als geheel”, aldus het college van Almere.

De raadsbrief van september 2008 en de behandeling daarop in de raad, gaf een beeld dat het een hele complexe locatie is, waarbij de variant van de tijdelijke overslag ook in de ijskast staat.
Er wordt nu door de gemeente alsnog weer onderzoek gedaan.

De verwachting is dat er rond de zomer van 2009 resultaat zal zijn van dit onderzoek.
Vooral die tijdelijke overslag geeft wat ons betreft echt resultaat op korte termijn over het terugdringen van de files en milieubelasting.
Vandaar dat wij dit nodig achtten dat er toch een raadmotie aan ten grondslag zou liggen.

Dit geheel in lijn met de Almere Principles die door de raad zijn uitgesproken.
Tijdens de stemming werd ons geheel duidelijk dat de Almere Principles vooral een speeltje van het college is en zeker niet van de gemeenteraad van Almere.

Snapt u het nog?
Ik in ieder geval niet meer!
Ons rest niets anders dan af te wachten wanneer het college met de resultaten van dit onderzoek zal komen.
Ik denk zelf dat er niet eerder dan eind 2009 over de overslagfaciliteiten gesproken gaat worden.
Als niet het college alsnog besluit aanvullend onderzoek te gaan doen. En dat in de aanloop naar de verkiezingen verwacht ik zeker niet dat er nog onherroepelijke besluiten genomen gaan worden.

Voor mij is het verkiezingslied van Bob Fosko, geschreven door Karel Glastra van Loon weer even heel actueel

“Blijf niet mokkend aan de kant staan.
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet”

Marcel Hamminga- Fractie assistent SP Almere


U bent hier