h

Overdracht gemeentelijke Brandweer.

25 november 2008

Overdracht gemeentelijke Brandweer.

Afgelopen donderdag kwam het collegevoorstel om de Almeerse Brandweer op te laten gaan in de veiligheidsregio Flevoland in stemming.
De fractie heeft dit proces nauwlettend gevolgd en erover meegepraat.
Wij hebben uiteindelijk (als enige partij) tegen dit voorstel gestemd.

Het doorslaggevende argument was dat het ons inziens onbehoorlijk is dat de eigen vastgestelde doelstelling van de aanrijtijden structureel niet wordt gehaald.
Die norm behelsde dat in 80% van de meldingen de brandweer ter plaatse diende te zijn.
De laatste meting kwam niet verder dan 56,1%!!! Na wat gegoochel met cijfers zouden wij moeten geloven dat dit eigenlijk 66% was.
In de benadering van het college werd tijdens de beraadslaging vooraf ineens aangegeven dat men ervan uitgaat dat dit na de overgang beter zou gaan. Waar dat op gebaseerd was kon de burgemeester niet vertellen.
In onze ogen is het zich doorlopend niet houden aan de eigen norm een verkeerd signaal naar de burgers. Die burgers worden zelf wel aan de diverse opgelegde normen gehouden, indien men gebruik wil maken van bestaande regelingen.
Overdracht naar de veiligheidsregio op deze grondslag is niet fatsoenlijk en daarom niet wenselijk.

Ed Naaktgeboren
Fractie SP Almere


U bent hier