h

Regioconferentie Flevoland

8 december 2006

Regioconferentie Flevoland

Dinsdag 19 december is de regioconferentie voor Flevoland in Buurtcentrum De Draaikolk, Lekstraat 2 te Almere.
Wij vragen alle leden de toegezonden brief door te nemen en zich desgewenst op te geven als kandidaat-vertegenwoordiger.

U bent hier