h

VLA…..Boter bij de vis

12 oktober 2006

VLA…..Boter bij de vis

Twee raadsleden van de SP hebben kort geleden een bezoek gebracht aan het Voedsel Loket Almere; kort gezegd het “VLA”. Daar is uitgelegd wat het VLA zoal doet. Het was een indrukwekkend verhaal. Elke 14 dagen worden door tientallen vrijwilligers zo’n 75 voedselpaketten klaargemaakt en bezorgd op een dito aantal adressen. En dan zijn dan ook nog eens pakketten die voldoen aan de zogenaamde “schijf van 5”, zodat de mensen ook een gezond voedselpakket krijgen. Het VLA is vorig jaar maart opgezet en heeft sindsdien zo’n 900 mensen bediend met dit pakket.

De doelstelling waarmee het VLA is opgericht is dat de voedselpakketten voor een overbrugging zorgen, om acute problemen op te lossen. Met de strenge voorwaarde daarbij, dat er ook direct werk van wordt gemaakt om daadwerkelijk oplossingen te vinden voor de oorzaken van die problemen. Dat het ook echt werkt, blijkt wel uit de gemiddelde tijd dat mensen een pakket ontvangen. Die bedraagt gemiddeld 4 en een halve maand. Dan is de eerste nood verholpen en de verdere hulpverlening opgestart. Het percentage mensen dat daarna opnieuw een beroep op het VLA doet is vrijwel nihil.

Wie krijgen er nu eigenlijk zo’n pakket?
Mensen worden doorverwezen via hulpverleners. Via de maatschappelijk werkers verbonden aan de Zorggroep en via organisaties zoals de GGD, Kwintes (die zich richt op zogenaamde bemoeizorg) en het Meldpunt VVM (vervuiling verwaarlozing en Mishandeling) Dit garandeert dat mensen niet alleen maar een voedselpakket krijgen, maar dat er ook direct gezorgd wordt dat mensen in een hulp traject terechtkomen, om hun problemen aan te pakken. Die problemen hebben voor 60 % te maken met uitkeringsproblematiek (wachttijd) en het oplossen van problematische schuldenproblemen (wachtlijsten). De overigen hebben te maken hebben met bijvoorbeeld echtscheidingen, of mensen die niet over de geschikte papieren beschikken.

Geld:
Het werk van het VLA kost geld.
Voor de zomervakantie heeft de raad 50.000 Euro aan het VLA gedoneerd om de logistiek (huisvesting koeling transport) op orde te brengen.
Helaas was dit (onder druk van de PvdA ) eenmalig. De SP heeft gepleit voor een structurele bijdrage.
Het is duidelijk dat het VLA voldoet aan een behoefte waar de gemeente geen oplossing voor heeft. Wethouder Haanstra stelt dat het VLA volgend jaar overbodig zal zijn, maar onze indruk is dat met de huidige bureaucratie en versnippering van allerlei zorgtaken van de gemeente dit jammer genoeg niet zal gebeuren. Tot dat werkelijk aangetoond is dat het VLA niet meer nodig is verdient het alle (financiële) ondersteuning voor haar werk, waarmee grotere ellende wordt voorkomen.

Voor de kerst staat weer een actie op het programma bij de supermarkten in Almere, waarbij de vrijwilligers het winkelend publiek vragen om bij hun boodschappen extra artikelen te kopen, bedoeld voor de voedselpakketen.
Wij houden u op de hoogte.

U bent hier