h

Jan de Bouv Wie???

16 oktober 2006

Jan de Bouv Wie???

Volgens een artikel uit de Telegraaf krijgt Jan de Bouvrie een stuk grond in de wijk Overgooi in bruikleen (ter waarde van 600.000 Eurootjes) om een veredelde toonzaal annex tv studio in te richten. Pas als hij er gaat wonen hoeft hij de grondprijs te betalen.
Een mooi speculatieobject, gesponsord door de gemeente!. Gaat dit af van het budget van Almere City Marketing? Of wordt het weer weggeboekt uit andere potjes met geld die toevallig over zijn?
Zullen we dan ook 6 ton uittrekken voor het in bruikleen geven van grond voor sociale woningbouw en starterswoningen? zodat er betaalbare woningen kunnen worden gebouwd!
Link: Jan de Boef Wie???

U bent hier