h

WMO versnippering dreigt.

26 september 2006

WMO versnippering dreigt.

Uit de gemeenteraad
Deze weken wordt in de gemeenteraad het werkplan van het college voor 2006 –2010 besproken. Hierin wordt volgens de SP wel heel globaal beschreven waaraan het college de komende 4 jaar meer en minder prioriteit wil geven. Begin oktober wordt de financiële onderbouwing verder gepresenteerd.
Nu wordt door het college aan alle partijen gevraagd wat zij van dit werkplan vinden.

Dat het voor verbetering vatbaar is, blijk wel uit het feit dat er raadsbreed tientallen moties en amendementen zijn ingediend.
Zo dient de SP onder andere een amendement in waarin we stellen, dat alle zaken die met de “(Wet) Maatschappelijke Ondersteuning” te maken heeft, in het werkplan gebundeld in in een hoofdstuk worden gezet; onder de noemer "Maatschappelijke Ondersteuning".
Nu worden WMO onderwerpen door het college over allerlei verschillende hoofdstukken en paragrafen verdeeld en is er totaal geen overzicht over hoe- en wanneer, het college nu precies zaken wil uitvoeren.

De raad kan daarom ook niet controleren of het beleid goed en sociaal wordt uitgevoerd.
Versnippering, onduidelijkheid en nog meer bureaucratie dreigen.
Wat er zonder goed gestructureerd beleid kan gebeuren, zien we bij de Jeugdhulpverlening waar wel 25 instanties zich mee bemoeien en het overzicht ver te zoeken is.
Dit doemscenario moeten we zien te voorkomen.

In ieder geval steunt de "oppositie" het amendement en het wordt dus spannend of we ook de coalitiepartijen kunnen overtuigen.

U bent hier