h

Campagne in voorbereiding.

1 augustus 2006

Campagne in voorbereiding.

De landelijke verkiezingscampagne, voor de Tweede Kamer (sinds vandaag zonder tussenstreepje) van 22 november, wordt op dit ogenblik stevig voorbereid. Dit gaat in de eerste plaats natuurlijk landelijk, maar ook lokaal zal er het nodige te merken zijn van de campagne. Wij roepen alle SP leden van de afdeling Almere (Almere en Zeewolde) dan ook op om
4 september in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat (Tussen de Vaarten),
aanwezig te zijn bij de buitengewone ledenvergadering waarin allerlei zaken rondom de verkiezingen worden besproken.
Vergeet niet de ledenpas mee te nemen.

U bent hier