h

Nieuwe College beëdigd

24 april 2006

Nieuwe College beëdigd

Afgelopen donderdag 20 april, is het nieuwe college beëdigd, Met daarin 2 wethouders van de PvdA ; Adri Duivesteijn vanuit de Tweede Kamer en oudgediende Johanna Haanstra. 1 van de VVD (good old Henk Smeeman) en een van de combinatie CDA/CU; te weten Martine Visser, die wethouder voor het CDA is geweest in Groningen.
Tijdens die gelegenheid heeft de SP de volgende voordracht gehouden, waarin we terugkijken op de college-onderhandelingen en het gepresenteerde college-akkoord.

De slogan waarmee we met de SP, in Almere de gemeenteraad verkiezingen inging was en is: “Minder prestige, meer prestaties”.

De situatie van vandaag: Er ligt een college akkoord dat, als we het naast ons SP verkiezingsprogramma leggen, tot de volgende conclusie leidt: We kunnen als SP net zo goed alsnog meedoen met dit college! Het collegeakkoord is ons inziens zo algemeen, dat iedereen het ermee eens kan zijn.
Maar papier is geduldig… Nu gaat het om de concrete invulling van al die goede voornemens.

Tijdens de college-onderhandelingen werd door de PvdA het dictaat aan ons voorgelegd, van een college met een hoog ambitieniveau en wethouders met landelijke uitstraling en uitstijgend boven de partijpolitiek.
Daarmee waren de coalitie onderhandeling voor de SP klaar.
We hebben duidelijk gemaakt dat, voor de SP, een wethouder met beide benen in de Almeerse klei moet staan.
Jammer genoeg is het daardoor bij de invulling van de poppetjes gebleven en zijn inhoudelijke punten niet verder aan de orde geweest.

De SP wil dit college en wethouders de volgende boodschap meegeven.
Ga niet voor prestige….. maar voor prestaties!
We gaan ervan uit dat de concrete invulling van het ruim te interpreteren collegeakkoord dan ook gaat voldoen aan de wensen waarmee de SP de verkiezingen is ingegaan. En zo scharen wij ons achter de inspirerende woorden van Leefbaar Almere: Welkom kameraden, welkom in de rode familie.

Rest ons nog een aantal vragen waarover we in de toekomst met u van gedachten willen wisselen.
 We zouden in de komende tijd graag verduidelijking willen, en dan met name over de politieke verantwoordelijkheden van de wethouders-assistenten of politieke assistenten zoals u ze noemt . Aan wie zijn zij verantwoordelijkheid verschuldigd en wat is de juridische status van hun eventuele arbeidsrechterlijke verhouding?
 Hoe ver strekt de voorgestelde mandatering van het college? Moeten de competenties van de Raad inderdaad eerst centrum rechts worden geprogrammeerd, alvorens zij mee mag praten over bestuurszaken?
 Wat zijn concreet de stappen die het college gaat nemen om de lamgelegde sociale woningbouw weer op de rails te krijgen? Is het zo spoedig mogelijk tot stand komen van een prestatieovereenkomst met de woningbouw corporaties hier een onderdeel van?
 Op 1 januari wordt naar alle waarschijnlijkheid de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) van start. Almere is bij de uitvoering van deze wet, zoals bekend, als 1 van de proeftuinen uitgeroepen. Aan de verantwoordelijke wethouder willen we vragen wat op dit moment de stand van zaken is bij de invulling van deze wetgeving en wat zijn de verdere plannen.

U bent hier