h

Nieuw college Almere !?

7 april 2006

Nieuw college Almere !?

Rob Beuse, de initiator van het nieuwe ambitieuse college, heeft vandaag het nieuwe college voorgesteld aan de pers. Of hier nu sprake is van een nieuw college is echter de vraag. In dit nieuwe college, bestaande uit 4 wethouders, zitten 2 wethouders van de oude garde namelijk mevr. Haanstra en dhr. Smeeman. 50% oude wijn dus.
Reactie op het eerder verschenen persbericht.
- Stabiel en compact topbestuur: beide zullen moeten worden bewezen.
- Honoreren van de verkiezingsuitslag: Lijkt niet helemaal goed uit de verf gekomen als slechts 50% van de deelnemers winst hebben behaald met de verkiezingen.

U bent hier