h

Koninginnedag voor iedereen ?

25 april 2006

Koninginnedag voor iedereen ?

Zaterdag 29 april komt, zoals bekend, de Koningin een bezoek brengen aan Almere.
"Het is nadrukkelijk de bedoeling een feestprogramma neer te zetten voor alle Almeerders" geciteerd uit de toelichting op de vragen die de SP gesteld heeft, naar aanleiding van de begroting voor koninginnedag.
Dat het niet helemaal soepel verloopt blijkt uit het volgende bericht.

Heeft Almere soms maar 10 gehandicapten?

A.S. Zaterdag komt het Koningshuis naar Almere voor de Koninginnedag viering.
Door de SOGA (Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere) is er bij een overleg met de gemeente de vraag gesteld, of er iets voor de gehandicapten inwoners geregeld was, zodat deze inwoners ook, op een veilige manier, mee kunnen doen met dit feest in de stad en iets kunnen zien van de Koninklijke familie.
Iedereen kan nog wel ergens over en tussen door kijken en desnoods ergens op klimmen, maar gehandicapten kunnen dit niet!
Nu mogen er, met uitzondering, 10 mensen met een handicap aangedragen worden om bij de Kiekendief, het liefst zonder begeleider, het bezoek te aanschouwen.
Dus is mijn conclusie; Heeft Almere maar 10 gehandicapten inwoners?

Hoe moet een organisatie als de SOGA binnen 2 werkdagen een selectie maken van 10 mensen, die in deze uitzonderingspositie gebracht worden? Terwijl alle wetgeving van dit moment de vrijheid van gehandicapte centraal stelt en er sinds 1-1-2006 een anti discriminatie wet geldt, die regelt dat ook mensen met een rolstoel iedere openbare gelegenheid binnen moeten kunnen! Op deze manier word er meteen weer een etiket op gehandicapten geplakt, iets wat niet van deze tijd is. Mensen in rolstoel, vooraan een rij mensen te krijgen, is al moeilijk / onmogelijk. Deze groep kan niet voor dag en dauw langs de route een plaatsje zoeken.
Voor de beleidsmedewerker van de gemeente die gezorgd heeft dat er nog 10 mensen bij kunnen bij de Kiekendief hebben wij geen negatief woord. Zij heeft alles gedaan wat mogelijk was.
Maar voor de gemeente en het evenementenbureau dat de gemeente geruime tijd gebruikt bij stads evenementen is er geen goed woord. Denken deze mensen niet verder na? Weten ze niet dat een stad ook gehandicapten heeft?
Dat ze mee kunnen doen op een veilige manier, dat ze ook de mogelijkheid hebben er meer van te zien dan de ruggen van mensen die in rijen voor ze staan!
Zelfs bij de gemeentes die officieel Sinterklaas verwelkomen word er geregeld dat gehandicapten op één of meerdere plaatsen, zonder zich met een rolstoel tussen mensen heen te hoeven wurmen, iets kunnen zien.
Want in de stad waar alles kan, kan blijkbaar niet iets voor de gehandicapten inwoners gedaan worden. Bij een evenement dat niet snel nog een keer zal plaats vinden in Almere met het koningshuis.

Monique Butot-Visser, SP kerngroep wvg/wmo

U bent hier