h

PvdA niet tot coalitievorming met SP

22 maart 2006

PvdA niet tot coalitievorming met SP

Het is niet gelukt om een links college te kunnen gaan vormen in Almere. De PvdA gaat nu verder met de VVD en de combinatie CU/CDA. De tijd zal leren of men met deze partners het hoge ambitieniveau zal halen.

PERSBERICHT
De PvdA heeft in de afgelopen week een informatieronde gehouden langs alle partijen in Almere met het oog op de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Inzet van de PvdA bij de vorming van een nieuw college is steeds geweest:
- Stabiel en compact topbestuur: Almere staat voor grote bestuurlijke vraagstukken en aan de vooravond van intensieve onderhandelingen met het kabinet en de regio over de toekomst van de stad. Dat vergt een bestuur van bijzondere kwaliteit met gelijkwaardige gesprekspartners voor het rijk en de regio.
- Honoreren van de verkiezingsuitslag: De verkiezingswinnaars (PvdA, SP en ChristenUnie) zouden in het college zitting moeten hebben en een zo groot mogelijke groep kiezers moeten vertegenwoordigen.
- Een progressief-sociaal program: vrijwel alle partijen hebben aangegeven dat de kiezer een progressief-sociaal signaal heeft afgegeven.
- Vrijheid in de raad: een volgende stap in het dualisme door meer ruimte in de gemeenteraad voor herkenbare politieke profilering van partijen.

Op basis van deze inzet heeft de PvdA voorgesteld een college te vormen van 4 wethouders, 2 van de PvdA en 2 door (combinaties van) partijen die hier aan deel willen nemen. Sommige partijen hebben hierop welwillend gereageerd (ChristenUnie, CDA en Leefbaar Almere), andere partijen weifelend (SP, Groen Links) of afwijzend (Almere Partij, VSP). D66 zag geen rol voor zichzelf in een nieuw bestuur. De VVD was niet de eerst aangewezen partij, gezien de verkiezingsuitslag, maar heeft wel aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een progressief-sociaal programma, ook in een coalitie met de SP.

Op donderdag 16 maart heeft de PvdA in de gemeenteraad een tussentijdse stand van zaken gemeld en aangegeven dat met de SP en Groen Links zal worden doorgesproken over de vorming van een progressieve coalitie van winnaars waarmee een bestuur van topkwaliteit kan worden gevormd.

De gesprekken met SP en Groen Links hebben uiteindelijk tot de conclusie geleid dat de vorming van zo’n coalitie niet mogelijk is.

Rob Beuse (fractievoorzitter PvdA): “Het is jammer dat een deel van de rode familie er niet in is geslaagd om over de schaduw van de eigen politieke profilering heen te stappen en Almere het topbestuur te gunnen wat de stad verdient. Een coalitie van winnaars was mogelijk geweest. Groen Links heeft echter aangegeven – in tegenstelling tot de PvdA en de combinatie CDA/CU- niet bereid te zijn breed in die partij te zoeken naar topkandidaten voor Almere. GL zoekt als verliezer in de verkiezingen een lokale politieke profilering en ziet daarvoor in zo’n compact bestuur geen ruimte. De SP heeft aangegeven niet zonder Groen Links in een college deel te willen nemen. Op zichzelf is de opstelling van de SP, als nieuwkomer in de Almeerse gemeenteraad goed te begrijpen, maar daarmee is linkse samenwerking in Almere onmogelijk geworden.”

De informatieronde heeft tevens aangetoond dat sommige partijen elkaar uitsluiten. De SP sluit collegevorming met VVD of Leefbaar Almere uit. De VVD sluit collegevorming met Leefbaar Almere uit.

Een en ander heeft tot de conclusie geleid dat voor de vorming van een nieuw college programmatische onderhandelingen zullen worden gestart met de VVD en de combinatie CDA/ChristenUnie, met als gewenste uitkomst een progressief-sociaal akkoord en een compact bestuur van vier wethouders. Een mogelijke samenwerking tussen PvdA, de combinatie CDA/CU en LA, biedt naar het oordeel van de PvdA onvoldoende solide draagvlak in de gemeenteraad en is ook niet te rijmen met het grote verlies dat LA deze verkiezing heeft geleden. Dr. A.P.M. Krouwel, als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit, is gevraagd als formateur op te treden.

U bent hier