h

Helaas start de vossenjacht weer.

28 maart 2006

Helaas start de vossenjacht weer.

Jagers mogen vanaf 1 april 2006 weer zogende moedervossen 's nachts met lichtbakken verblinden en doodschieten.

Ook drijfjacht en het gebruik van vangkooien en honden en het bejagen van dieren in rui-, zoog- en broedtijd wordt door minister Veerman (CDA) van LNV weer wettelijk toegestaan! De welpjes wachten tevergeefs op de terugkomst van hun moeder en sterven een afschuwelijke hongerdood of worden door jagers doodgeknuppeld. Dankzij de lobby van jachtminnende parlementariërs van CDA en VVD zijn onder andere vossen weer vogelvrij in heel Nederland. Help De Faunabescherming daar een eind aan te maken!

Ga naar www.stopdevossenjacht.nl voor het ondertekenen en verzenden van de actie-oproep!

Met (dier-)vriendelijke groet

U bent hier