h

Belastingteruggave: geen lood om oud ijzer!!

20 maart 2006

Belastingteruggave: geen lood om oud ijzer!!

Wij kregen in de afgelopen periode relatief veel vragen over eventuele belastingteruggave.

Derhalve geven wij hieronder een summier overzicht van degene die hiervoor in aanmerking komen:

- studenten/scholieren die vakantiewerk hebben gedaan in 2005
- gepensioneerden die alleen AOW genieten met eventuele aanvulling van een klein pensioentje
- bijstandsgerechtigden.

Waarom?

- belasting wordt meestal ingehouden op de tabellen die gelden voor het volledige jaar werken en als je maar een paar weken van 2005 hebt gewerkt kom je vaak (afhankelijk van inkomen en duur) in aanmerking voor terugave van de ingehouden belasting.
- aangezien de ziektekosten de laatste jaren zo zijn gestegen komen de gepensioneerden met deze kosten vrijwel altijd boven de gehanteerde drempel en komen derhalve vrijwel altijd in aanmerking voor teruggave. Voor alleenstaanden is de teruggave ca € 40 en voor echtparen kan dit al snel oplopen tot € 200
- hiervoor geldt hetzelfde principe als bij de gepensioneerden . Hierbij dient opgemerkt dat dit alleen geldt voor kosten die echt gemaakt zijn (zoals dus de ziektekosten) en niet voor de zogenoemde heffingskortingen, die zijn namelijk wel als inkomen te benoemen. Wat opvalt is dat veel mensen denken dat door mededelingen van de sociale dienst dat eventuele teruggave in mindering wordt gebracht op hun bijstandsuitkering en daarom geen gebruik hebben gemaakt van dit recht. Dit is echt een misvatting!!!

Vallen jullie zelf onder een van genoemde groepen en hebben nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (recht), doe dit dan nog alsnog.
Kijk ook eens om je heen en wijs anderen in jouw omgeving op deze mogelijkheid.
Heb je problemen met invulling van de vereiste formaliteiten dan is de SP Almere-hulpdienst uiteraard bereid je daarbij behulpzaam te zijn. SP Almere-hulpdienst is te bereiken op telefoonnummer 036-5400146 (Vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur) of via almere@sp.nl.

U bent hier