h

Oproep voor hulp bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

20 februari 2006

Oproep voor hulp bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen worden aan alle kiesgerechtigden een oproepkaart toegestuurd. Op deze kaart staat net als voorheen het stembureau waar je verwacht wordt te gaan stemmen. Het verschil met de vorige oproepkaart is dat deze oproepkaart omgezet is in een kiezerspas. Dit houdt in dat je niet verplicht bent om je stem in dit stembureau uit te brengen, maar dat je ook kunt kiezen voor een ander stembureau.

Het voordeel van de kiezerspas is dat je iemand kunt machtigen, die in een ander stemdistrict woont. Bij de vorige verkiezingen was dit alleen mogelijk bij iemand die in hetzelfde stemdistrict woonde als jij. Bijvoorbeeld: Een oude moeder die in het verzorgingshuis woonde kon haar zoon die in een ander stemdistrict woonde niet machtigen om voor haar te gaan stemmen. Dit is met dit experiment wel mogelijk.

    Kijk dus goed in de eigen familie, kenniskring, buren en verdere omgeving naar mensen die niet of moeilijk in de gelegenheid zijn om te kunnen stemmen op 7 maart. Help deze mensen naar het stembureau of laat u machtigen.

LET OP !!!
De kiezerspas heeft ook een nadeel. Als je op de dag van de verkiezing je kiezerspas kwijt bent, kun je niet stemmen. De stembureauleden kunnen geen nieuwe oproepkaart uitschrijven, zoals dit voorheen wel mogelijk was. Het is dus belangrijk dat je je kiezerspas goed bewaart. Wanneer je de kiezerspas kwijt bent, kun je tot uiterlijk maandagmorgen 6 maart 12.00 uur een vervangende kaart aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

HOE WERKT HET. (Hoe kun je een ander laten stemmen?)

Je kunt je eigen kiezerspas omzetten in een zogenaamde onderhandse volmacht. Daarmee kun je een andere kiezer machtigen voor jou te stemmen. Deze volmacht kun je geven door de achterkant van je eigen kiezerspas te ondertekenen.

Let op:
• Elke kiezer kan maximaal twee volmachten aannemen en deze alleen
tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Kom je apart langs om nog eens te stemmen, dan mogen de volmachten niet geaccepteerd worden.
• De gemachtigde kan stemmen in een stembureau van zijn of haar keuze.
• Een eens gegeven volwacht kan niet worden ingetrokken.

U bent hier