h

Afgewezen motie laat statenlid achter met vraag.

6 december 2005

Afgewezen motie laat statenlid achter met vraag.

Tijdens de algemene financiële beschouwingen van de Provinciale Staten van Flevoland op donderdag 10 november 2005 werd een motie van de SP statenfractie (Nuh Demirbilek) ingediend welke na stemming werd afgewezen (21 voor 25 tegen).
Het bevreemde ons statenlid dat een ander statenlid (tevens ecoloog die ook in de milieuraad zit) tegenstemde!!!!

Nu leest hij dat er in de Gemeente Almere een voorstel komt om stadsbussen met aardgas te laten rijden. Hij vind dit een hele goede ontwikkeling dat ook gemeentes een voortrekkersrol kunnen spelen.
Voor de volledigheid kunt u hier de motie lezen.

U bent hier