h

<hr>Algemene ledenvergadering

12 november 2005

<hr>Algemene ledenvergadering

Dinsdag 1 november is voor onze afdeling de 'Algemene ledenvergadering' gehouden. Op deze avond, welke zoals gebruikelijk voor de SP, werd gehouden in een buurtcentrum, zijn diverse zaken aan de orde gekomen.

In de eerste plaats kwam de verkiezing voor het nieuwe bestuur aan de orde. Deze zou in de nieuwe bezetting uitgebreid worden naar 8 leden, een stevige basis dus voor de voortgang van onze afdeling.
De lijst van kandidaat-bestuursleden bestond uit:
Frans Mulckhuijse voorzitter, Charles Hugo, Nuh Demirbilek, Diana Demirbilek-Schmitz (uit huidig bestuur) en Ed Naaktgeboren (ad interim penningmeester), Theo van de Wal, Herbert van Ravenzwaaij en Jan Bouwma.

Uit de stemming bleek dat dit het nieuwe bestuur ging vormen met Frans Mulckhuijse als voorzitter en Ed Naaktgeboren als penningmeester.

Nu, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, waren dat natuurlijk zaken die hiermee te maken hadden zoals verkiezingsprogramma, kieslijst en afspraken over de voortgang hiervan.
Dit onderdeel nam uiteraard enige tijd in beslag omdat dit een belangrijk onderdeel was waarover in diverse rondes moest worden gestemd.

U bent hier