h

Beetje dom!!

3 oktober 2005

Beetje dom!!


Afgelopen donderdag heeft de gemeente een voorlichtings-middag georganiseerd over de WMO.
Die voorlichting was bedoeld voor patiënten, belangenverenigingen en platforms van gehandicapten in Almere.

Tot onze verbazing van kwam ons ter ore, dat de voorlichting gegeven werd in La Couronne, naast de Metropole in Stad.
Dit is een locatie die voor gehandicapten namelijk moeilijk toegankelijk is.
Bij navraag was de letterlijke reactie van de vertegenwoordiger van de gemeente:

"Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat La Couronne niet geschikt is voor rolstoelen.
Graag verneem ik of u morgen aanwezig zult zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

Als dit een voorteken is voor hoe serieus de gemeente omgaat met de mensen die straks met de WMO te maken krijgen, houden we ons hart vast.

De WMO staat voor "Wet Maatschappelijke Ondersteuning". Dit is de nieuwe wet, die ingevoerd gaat worden, en waarin de bijzondere financiële ondersteuning voor gehandicapten wordt geregeld.
Deze wet komt in de plaats van de huidige AWBZ en WVG.
De gemeente beslist straks over de uitvoering van deze wet en heeft zich ook aangemeld als proef-locatie (Pilot) tijden de invoering ervan.

U bent hier