h

Partij voor de Dieren en SP bezorgd over snelle stadionuitbreiding

13 mei 2024

Partij voor de Dieren en SP bezorgd over snelle stadionuitbreiding

De fracties van de Partij voor de Dieren en de SP hebben vragen gesteld naar aanleiding van de geplande snelle uitbreiding van het Yanmar Stadion van Almere City FC waarbij verschillende ontwikkelstappen worden overgeslagen. Zij maken zich zorgen over de beperkte betrokkenheid van Almeerders bij dit proces en de inconsistentie met andere projecten.

U bent hier