Almere is in de kern een prachtige stad waar bewoners goed kunnen wonen, werken en leven. Het is echter ook een stad waar te weinig is geïnvesteerd in de sociale voorzieningen, leefbaarheid en het ontbreken van toekomst plannen. De SP investeert in de toekomst door sociale keuzes te maken en te investeren in onder andere sociale woningbouw, armoedebestrijding en sociale voorzieningen in de buurt. Voor de Almeerders die wachten op betaalbare woningen, die onvoldoende geïnformeerd en gesteund worden om een menswaardig bestaan te hebben, die aangewezen zijn op de voedselbank en (zorg)instellingen die de vraag niet meer aankunnen.

Maar ook voor al die Almeerders die de noodzaak ervaren dat een sociaal Almere een voorwaarde is om plezierig samen te leven en te werken. Er moet een duidelijke omschakeling gemaakt worden om de sociale verloedering van ons Almere tegen te gaan. Daarom willen we geen geld uitgeven aan prestigeprojecten zoals de Floriade, willen we de marktwerking in de zorg inperken en een degelijk gemeentelijk financieel beleid om sociaal te kunnen investeren. Ook dient de gemeente daadwerkelijk in contact te komen met de bewoners.

Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor duurzaamheid en de negatieve gevolgen van klimaatverandering op het stadsklimaat. De SP wil van Almere een toonaangevende duurzame stad maken die bruist van energie, waar het voor alle Almeerders prettig wonen, werken en studeren is.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is gebaseerd op de kernwaarden van de SP:

menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een programma waar wij door uw stem en steun inhoud willen geven binnen de gemeenteraad.

Stem SP voor een sociaal Almere!

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Hans
Everhard
Introductie: 

Ik ben een sociaal en betrokken mens. Ik heb 42 jaar in de zorg gewerkt, waarvan

25 jaar als ambulanceverpleegkundige in Amsterdam. Mijn grootste drijfveer is dat

ik niet tegen onrecht kan. Dan kom ik in het verweer. Zo kan ik echt boos worden dat

de rekening van de crisis betaald is door de mensen met de minste draagkracht.”

Azhar
Naeem
Introductie: 

Ik sta voor rechtvaardigheid, gelijkheid en armoedebestrijding

Ton
van den Berg
Introductie: 

Ik sta voor een menswaardige samenleving waarin adequate zorg en welzijn centraal staan.

 

Kelt
Lohstro
Introductie: 

Idealisme is mijn drijfveer. Ik zet mij in voor de belangen van de jeugd en wil een brug creëren tussen jong en oud in Almere.

Erwin
Prins
Introductie: 

Ik geloof in eerlijke kansen voor iedereen

John
Cocu
Introductie: 

Besturen is een middel om naar gelijkheid en solidariteit tussen mensen te komen.

Danny
van Zuijlen
Annemieke
Koopman-Lekkerkerker
Maike
Muller
Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

"Staan voor een eerlijke en sociale wereld"

Toen ik mij kandideerde voor de SP wist ik dat ik actief wilde zijn voor de enige partij die echt tussen de mensen staat. De enige partij die niet alleen de straat op gaat in verkiezingstijd, maar ook daarna. De enige partij waar mensen niet actief worden om zelf carrière te maken, maar om iets voor elkaar te kunnen betekenen. De SP is voor mij de partij die staat voor een eerlijke en sociale wereld.

Hans Everhard
Slogan: 
Voor een Sociaal Almere
Facebook: 
https://www.facebook.com/SPAlmere/
Youtube: 
https://youtu.be/Umj6qITYhdo

Hulpdienst SP Almere

Foto: SP
Foto: Sp-Almere / SP-Almere

SP in de Regio

Verkiezingsprogramma

Foto: SP

Nieuws Verkiezingen

In de media