h

Sociale Woningbouw

19 februari 2017

Harde cijfers over wonen – EINDELIJK!

Foto: SP / SP

Schriftelijke en technische vragen aan het ambtenarenapparaat en wethouders & burgemeester over de behoefte aan sociale huurwoningen, bleven tot op heden onbeantwoord. Na aandringen van de SP kan de gemeenteraad NU beschikken over feitenmateriaal. Feitenmateriaal dat duidelijk aantoont dat de woningnood in Almere groot is, juist voor de mensen met een wat kleiner inkomen.

Lees verder

Betaalbare Huurwoningen in Almere blijft een droom...

Wat komt er nu echt terecht van betaalbare huurwoningen in Almere? Lees het artikel in Almere Vandaag

Lees verder
27 juni 2015

SP maakt aanvraag voor woonlastenfonds, bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen eenvoudiger.

De SP constateert dat in 2014 de vraag naar bijzondere bijstand € 400.000 minder was dan begroot. De reden is, onder andere, dat het invullen van de aanvraag lastig is voor de gemiddelde indiener en leidt tot bureaucratische rompslomp. Datzelfde kan gezegd worden voor het woonlastenfonds en de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen.

Lees verder
13 mei 2015

Wonen Out of the Box

Afgelopen 30 April heeft de SP fractie onderleiding van Ans Desumma en Erwin Prins de conferentie “wonen out of the box" gehouden in het gemeente huis.

Lees verder
9 maart 2015

“Huur te duur”… een week later.

Afgelopen maandag 2 maart heeft de Almeerse afdeling van de SP een debat avond georganiseerd in het kader van de landelijke SP actie “Huur te duur”.

Lees verder
28 januari 2015

Bestemmingsplan ‘De Wierden’ op losse schroeven!

Foto: SP

Nadat een nipte meerderheid van de gemeenteraad – zonder de steun van de SP fractie – op 09 januari 2014, met slechts één stem verschil het bestemmingsplan ‘De Wierden’ heeft vastgesteld, zijn de bewoners uit de Velden en de Wierden tegen dit besluit bij de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van Staten in beroep gegaan.

Lees verder
25 januari 2015

Gezond verstand en compassie hebben het gewonnen van de regeltjes

Foto: SP

3 broers verloren kortgeleden hun moeder, maar moeder was de huurder van de woning en de broers woonden bij haar in. Na het overlijden van hun moeder werden er een aantal regels in werking gezet. Het huurcontract, dat op naam van de moeder stond, kon niet verlengd worden en naast het verdriet van het verlies van hun moeder, moesten ze nu ook nog noodgedwongen hun ouderlijk huis verlaten. Zo luiden namelijk helaas de regels van het spel.

Lees verder
10 december 2014

SP fractie wil duidelijkheid over de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt!

De SP fractie van Almere vraagt zich af wat er tot op heden terecht is gekomen van de prestatie­afspraken die wethouder Mulder (PvdA) aan het begin van dit jaar met de woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede heeft afgesloten. Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft de SP fractie dit via schriftelijke vragen aan het college voorgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier